Array ( [0] => africa news [1] => East Africa News )

Itegeko riha uburenganzi abana b’abakobwa gukuramwo inda mu gihugu kibany ic’Urwanda ryahinyanyuwemu mwaka wa 2018, ngo ryabaye ngirakamaro ku bakobwa barenga 150,000 bakuriwemwo inda.

Iryo tegeko rikaba riha uburenganzira bwo gukorora inda abakobwa batewe inda bakiri bato, abafashwe ku nguvu, abashingiwe ku nguvu, uwatewe inda na mwene wabo wa hafi, n’uwufise inda ibangamiye ubuzima bw’umuvyeyi canke umwana.

Iryo tegeko ryahinyanyuwe riakaba ryasubiriye irindi ryari rihari ryasaba ko bategerezwa kubanza guca imbere y’ubutungane. Mu myaka itatu yabanjirirje 2018, abakobwa 7 gusa bakaba aribo bari bahawe uburenganzira bwo gukuramwo inda.

Abakobwa 2 bakuriwemwo inda baganiriye na BBC bakaba bavuga ko vyababereye ngirakamaro kuko bari bafashwe ku nguvu. Naho bose uko ari 2 bemeza ko bagiise ibibazo kubera bikibari mu mutwe bakeneye uwubaganiriza kugira abafashe kuvyibagira.

Iryo tegeko naho wumva ko ryabereye neza abatari bake, ngo haracari inzitizi zitari nke kugira abakeneye iyo Service bose bayironke. Zimwe zikaba ziri ku kwemera kwa bamwe mu baganga aho badashobora kubikora. izindi zikaba ziri kuko ico gikorwa gitegerezwa gukorwa mw’ibanga rikomeye, nkuko bishikirizwa n’amashirahamwe aharanira agateka ka zina mu ntu muri ico gihugu.

Iyindi nzitizi igihari n’abagabo bashirwa imbere y’ubutungane kuri ico caha ngo bakiri bake cane, kuko nkuko icegeranyo giheruka gusohoka kivyerekana ngo inda 18,000 zaratewe abana kandi zose zaravutse, ariko abagabo 3000 nibo bamaze guhanwa.